Gode råd til opvarmning af landbrugsejendommen

0
272

Vi er gået ind i oktober måned, hvilket betyder, at de kolde måneder nærmer sig med hastige skridt.

Dette betyder, at vi inden længe skal til at have varme på. Der findes mange forskellige måder, man kan opvarme sin ejendom på, især hvis man har en landbrugsejendom. Her har man for eksempel mulighed for at gøre brug af gyllekøling. Det er en billig opvarmningskilde, der samtidig reducerer ammoniakudledningen, hvis du har svinestalde. Der findes forskellige anlæg, der kan producere varme. Man skal bare være opmærksom på at vælge, den rette energiteknik til energioptimering af driften. Man skal vælge det anlæg, der kan yde bedst, på den mest økonomiske måde. Så her kommer der lidt om, hvilke muligheder, du har, når det kommer til forskellige varmeanlæg på landbrugsejendommen.

Halmfyr er en mulighed

Når man en landbrugsejendom, har som regel også en masse marker, tilknyttet ejendommen. Det er derfor en oplagt mulighed at gøre brug af et halmfyr, da man kan sørge for sit egent brændsel. Du skal derfor bare høste halm på marken og presse halmfyr småballer. Derefter skal de bare transporteres hen til et afbrændingsanlæg. Hvis du søger på halmfyr priser på nettet, vil du finde ud af at, det er en god økonomisk måde at opvarme på, da det er ret billigt. Hvis du også søger på halmfyr regler, så vil det komme frem at, det er en lovlig metode at opvarme på, ude på landet. Det er dog vigtigt at nævne, at man ikke må gøre brug af, afbrænding af halm, ude på markerne.

Varme fra jordvarmeanlæg

En anden mulighed kunne være at vælge et jordvarmeanlæg. Her skal man have dimensionering af jordvarmeslanger, så ejendommen kan blive opvarmet, på den bedst mulige måde. Denne type af opvarmning, giver som regel det bedste resultat, hvis ejendommen har gulvvarme eller radiatorer.

Leave a reply